Rau muống trồng thủy canh.

Rau muống trồng thủy canh theo quy trình của MekongFarm, diện tích giàn sản xuất 1,5mx18m, ít nhất thu 3 tấn/năm.


Tin liên quan

up to top