Cập nhật giàn thuỷ canh sân thượng tầng 3 tại TPHCM

Giàn thuỷ canh mini sân thượng tầng 3, khách hàng Mekongfarm tại thành phố HCM,
Giàn thuỷ canh 8 ống, diện tích 1,5m x 6m, cây trồng 384 cây, thu hoạch mỗi vụ salad năng suất 40-50kg.
ngoài ra hệ thống trồng cà chua, dưa leo xung quanh, bằng công nghệ thuỷ canh NFT.
Tin liên quan

up to top