Dưa lưới trồng thuỷ canh NFT năng suất cao.

Dưa lưới trồng thủy canh NFT năng suất 20-24 tấn/năm/1000m2.
Sản lượng ổn định, thu hoạch hàng tuần.
Tin liên quan

up to top