Mekong green Bình Minh - Vĩnh Long

Diện tích : 5000 m
6 greenhouse single , 3 greenhouse twin 
Một số hình ảnh MEKONGFARM vĩnh Long Tin liên quan

up to top