Cập nhật hình ảnh ZEN FARM tại Kiên Giang

số lượng: 8 greenhouse mini trồng dưa lưới
2 greenhouse trồng cà chua, dưa leo , 1 greenhouse trồng rau ăn lá
diện tích khai thác : 2000 m2 

Tin liên quan

up to top