Cập nhật vườn dưa lưới NFT tại Lâm Hà - Lâm Đồng

Số lượng : 6 greenhouse trồng dưa lưới.
diện tích : 2000m2Tin liên quan

up to top