Farm thuỷ canh rau ăn lá lớn nhất tại Đồng tháp đưa vào hoạt động

Dự án farm nft ăn lá, tại Cao lảnh đồng tháp - đưa vào vận hành - năng suất 200kg/ ngày
Tin liên quan

up to top